o fundacji - kontakt - statut - zarząd - rada fundacji - sprawozdania
Dzisiaj jest: 2009

"Zbliżenie"

 

 

Projekt realizowany przez Gminne Centrum Kultury w Krościenku n.D, ze środków własnych i przy wsparciu finansowym gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Fundacji Dzieci Pienin (prawie połowa kosztów), w lipcu i sierpniu 2007 roku.
Pomyślany i realizowany był z myślą o dzieciach gminy Krościenko n.D, jako wakacyjne warsztaty kulturalno-edukacyjne. Obejmował warsztaty artystyczne i biblioterapeutyczne, wycieczki, spotkania profilaktyczne, spektakle Bractwa Rycerskiego, Teatru Ognia i grupy bębniarskiej, ognisko.
Popularność warsztatów oraz udana współpraca wakacyjna zaowocowały współfinansowaniem podobnych warsztatów kulturalno-edukacyjnych w listopadzie i grudniu 2007 r. Tym razem, składały się one z warsztatów biblioterapeutycznych dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz dyskusyjny klub filmowy dla młodzieży w wieku od 16 lat.