o fundacji - kontakt - statut - zarząd - rada fundacji - sprawozdania
Dzisiaj jest: 2009

Przedsiębiorczość z rozwój zrównoważony w regionie Pienin

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach konkursu "Program Edukacji Ekonomicznej".

Realizowany od września 2002 do stycznia 2003 r.

Skierowany był do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gmin Krościenko n.D, Ochotnica, Czorsztyn, Łapsze Niżne i Szczawnica. Miał formę konferencji, warsztatów, dyskusji, prezentacji, konkursu.
Konferencje i warsztaty służyły przekazaniu wiedzy i umiejętności związanych z myśleniem i postawą przedsiębiorczą, zakorzenioną mocno w rzeczywistości wyjątkowego regionu kulturowo-przyrodniczego. Panel dyskusyjny pozwolił młodym na bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami biznesu, instytucji, zakładów państwowych, fundacji. Młodzi, we własnym zakresie, zapoznawali się również ze strategiami rozwoju swoich własnych gmin. Wreszcie, tworzyli koncepcje i szczegółowy biznesplan swojej własnej firmy działającej na zasadach zrównoważonego rozwoju. Wszystkie projekty zostały zaprezentowane podczas wspólnego spotkania, a najlepsze z nich - nagrodzone.